Face Mask Exemption CardEfallai bod gan y person sydd â'r cerdyn hwn salwch corfforol neu feddyliol neu nam, neu anabledd sy'n golygu na allwch roi gorchudd wyneb arno, ei wisgo na ei dynnu.


The person with this card may have a physical or mental illness or impairment, or a disability that means you cannot put on, wear or remove a face covering.


Neu | Or


Maent yn teithio gyda, neu'n darparu cymorth i, rywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu.


They are travelling with, or providing assistance to, someone who relies on lip-reading to communicate.Download PDF  Download JPEG